Tři rychlé a účinné metody řešení problémů

Život některých lidí poněkud připomíná bludiště: pohybují se jím nazdařbůh a nikam se nedostanou. Nevědí ani, zda se přibližují svým cílům. Dostávají se do slepých uliček a vzápětí si zvolí tu samou cestu. Což, jen tak mezi námi, je obecně typické pro mnoho lidí. Když narazíme na problémy, velmi často opakujeme s cílem jejich vyřešení jedno a totéž. A je ještě dobře, když po dalším z mnoha neúspěšných pokusů vůbec nezavrhneme sám úmysl a zkoušíme hledat jinou cestu.

V tomto článku vás seznámíme se třemi metodami řešení problémů. Ta první z nich směřuje k určení vašeho obvyklého chování. Je ze všech tří metod tou nejdůležitější. Výrazem „řešení problémů“ je třeba rozumět všechno, s čím se člověk v průběhu svého dne setkává, a co vyžaduje řešení.

Existují tři druhy problémů:

 • problémy základní
 • problémy běžné
 • problémy unikátní

Musíte se naučit problémy, se kterými se setkáváte, klasifikovat rozdělením do těchto tří druhů. Zvýšíte tím efektivitu jejich řešení.

Základní problémy: 80 procent.

Takové problémy vznikají pravidelně. Jsou nesporně nejrozšířenějším a velmi významným druhem problémů. Nejlépe je vyřešíte, když si vymyslíte pravidlo, které popisuje postup, kterého se budete držet při vzniku toho kterého konkrétního problému. Pro začátek je třeba naučit se získávat z nich každodenní poučení.

Například:

 • pozorování
 • zákonitosti
 • šablony chování

Příčina, pro kterou se objevuje daný typ problémů, spočívá v tom, že si je neuvědomujeme. Anebo si je dokonce uvědomujeme, ale nemáme motivaci nebo sílu si s nimi poradit.

Když se naučíte brát si z nich poučení každý den, překonáváte tím sami sebe, konkretizujete svůj návyk a ujasňujete si, jaký vliv má na váš život. Například:

 • Zjišťujete, že se ráno těžko probouzíte.
 • Zjišťujete, že už od samého rána vám dělá potíže přinutit se k práci.
 • Anebo jste si uvědomili, že každý den ve vás vyvolává podráždění určitá situace.

Základní problémy se objevují každý den, to je jejich hlavní příznak. Když dokážete postřehnout určité zákonitosti a najdete shodné problémy, musíte si vypracovat pravidlo, které budete dodržovat vždycky, když se daný problém bude opakovat. Pravidlo si zapište, mějte ho stále na očích a zaveďte je do svojí praxe co možná nejdříve. Tímto způsobem se vám pravidlo stane zvykem.

Běžné problémy: 15 procent.

K běžným problémům dochází čas od času, avšak dostatečně často na to, aby byly zpozorovány. Dobrým řešením bude uplatnění analýzy důsledků nejhoršího možného scénáře. Ten funguje následujícím způsobem:

 • Co vůbec nejhoršího by se mohlo stát? (událost)
 • Nakolik pravděpodobné je, že se to stane? (hodnotící pravděpodobnost)
 • Mohu na sebe vzít takové riziko? (pociťované riziko)

Událost násobená hodnotící pravděpodobností rovná se pociťovanému riziku. Tato metoda má však jeden nedostatek – je závislá na momentálním rozpoložení. Ve špatné náladě můžete nebezpečí přecenit a odmítnete přijímat řešení. A naopak.

Nicméně je však tato metoda podstatně lepší, než nedělat nic, jak obvykle jedná většina lidí. Máme hromadu problémů, ale neřešíme je, protože jsme líní, protože se bojíme, protože nejlíp je nedělat nic – ono se to nějak vyřeší samo.

Unikátní problémy: 5 procent.

Unikátní, neboli jedinečné problémy jsou vzácné a je těžké je předpovědět. Jsou přirovnávány k černým labutím. Existuje dokonce celá teorie černé labutě, metaforicky popisující významné neočekávané události, jejichž dopad měl velkou důležitost. Špatné je, že na ně myslíme pětadevadesát procent svého času.

Platit za to musíme na dvou úrovních:

 • Děláme si starosti pro věci, které se jen těžko stanou. Starosti a neklid vyvolávají nežádoucí stres.
 • Plýtváme tak časem a mentálním prostorem, které bychom mohli daleko účelněji využít k naplňování jiných, smysluplných cílů.

Lidé ve stresu jsou nakažliví. Když se s podobnými lidmi stýkáte, začínáte sami pociťovat jakousi nervozitu.

Nejlepší způsob jak čelit unikátním problémům je být na ně připraveni. Například se dejme tomu bojíte, že se něco stane s vaším počítačem:

 • Porouchá se.
 • Zcizí vám ho.
 • Přijdete o přístup k důležité a potřebné informaci.

Nehledě na to, že taková pravděpodobnost je krajně nízká, těchhle starostí se nemůžete zbavit. Pak můžete důležité složky převést do cloudového úložiště. I kdybyste přišli o počítač, neztratíte k nim přístup. Skutečně podstatné však je prostě vyhnat myšlenky na podobné problémy z hlavy.

G. Kšeminský

=========
Proč je štěstí důležitější než výkonnost
Vesmír nám pošle toho pravého člověka, když to nejméně čekáme