Test. Co jste nejdřív uviděli na tomto obrázku?

Sirka Zápalka signalizuje emotivního, obětavého člověka.

Země Ukazuje na velké schopnosti, odhodlání pracovat na sobě, nové perspektivy.

Tvář Velká pozornost partnerskému vztahu, vřelost a upřímnost.

Prsty Dali jste si velký cíl, máte však všechny předpoklady k jeho dosažení. Vydržte!

=========
Test. Co vidíte na obrázku?
Co vidíte na obrázku? Test