Rozdíl mezi hlupákem a moudrým člověkem

hloupak

Přišel jednou žák k Učiteli a ptal se:

– Čím se liší člověk chytrý od hloupého?

Bylo tiché slunečné ráno, Učitel zrovna popíjel zelený čaj a oddával se úvahám o podstatě věčnosti. Ale kvůli svému žáku nechal piálu s čajem stát, nechal přemýšlení a vyšel s ním ven. Zavedl ho k vysokému kopci, na jehož svahu leželo množství kamenů různé velikosti. Učitel nařídil žákovi, aby všechny kameny vynesl na vrchol kopce. Kamenů bylo opravdu hodně a žák se s nimi dřel celý den. Učitel zatím seděl ve stínu košatého stromu a četl si pojednání velikého Ta Nu o podstatných rozdílech v tlesknutí levou a pravou dlaní.

Žák byl velmi unaven, ale se západem slunce byl se svou prací hotov – přetahal na kopec všechny kameny. Přišel k Učiteli naplněn hrdostí nad dobře splněným úkolem a ptal se:

– Mohu teď, Mistře, znát odpověď na svou otázku?

– Ne, — zavrtěl Učitel hlavou, — ještě nejsi hotov.

– Tak proč jsem měl tahat všechny ty kameny? – durdil se žák.

– To je ono, — zvedl Učitel ukazováček, — moudrý člověk by se nejdřív právě takhle zeptal, než by je začal tahat nahoru.

=========

Zlatá otázka – PROČ