Richard Bach: Udělejte ve svém životě místo pro toho nejdůležitějšího člověka

Richard Bach je americký spisovatel (nar. 1936). Proslavila ho především novela Jonathan Livingston Racek vydaná v roce 1972, dále díla Iluze, Jediný a Out of My Mind. Všechny jeho práce jsou částečně autobiografické, prochází jimi Bachova vášeň pro létání, které mu slouží i jako umělecká metafora.

Dokud životě neuděláte místo pro člověka tak důležitého, jakým jste sami pro sebe, budete vždycky jen hledat a ztrácet.

Špatné věci nejsou to nejhorší, co se nám může stát. Ta nejhorší věc, která se nám může stát, je nic.

Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo jiný, pak máš myslím problém!

K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.

Děsivější než umřít v bouři nebo v horách je unudit se k smrti.

Obhajuj hranice svých možností a opravdu se jimi stanou.

Budeš-li někdy chtít najít člověka, který dokáže překonat jakékoli, i to nejhorší neštěstí a učinit tě šťastným když to nedokáže nikdo jiný, podívej se do zrcadla.

Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomínání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. Všichni se máme co učit, co uskutečňovat a vyučovat.

Pokud si přeješ, aby někdo v tvém životě zůstal, nechovej se k němu nikdy lhostejně.
Neexistuje takový problém, který by ti nepřinášel dar. Vyhledáváš problémy, neboť potřebuješ jejich dary.

Nikdy ti není dáno přání, aniž by ti současně nebyla dána síla ho splnit. Možná však pro to budeš muset těžce pracovat.

Když chcete do svého života vnést něco nového, představte si, že už to v něm je.

Pocit viny je napětí, které cítíte a které vás ponouká k tomu, abyste změnili svou minulost, přítomnost nebo budoucnost kvůli někomu jinému. Je to však vaše napětí, takže se ho můžete zbavit zase jen vy.

Stejně tak jako svět nemusí být tím, čím se zdá, můžeme i my být něčím víc, než jsme zvyklí si myslet.

Nezáleží na tom, jaké máme vzdělání, nebo co si zasloužíme. Nikdy nedosáhneme lepšího života, pokud si ho nebudeme schopni představit a nedovolíme si, abychom ho skutečně prožili“.

=========
Nauč se porozumět lidem! To je pravdivé a moudré přísloví
Kouzla jsou všude