Prohlášení k odpovědnosti

ProNáladu.cz je zábavný portál v němž jako zajímavosti uvádíme názory a pohledy různých autorů na otázky všedního života.

Jakýkoli materiál umístěný na portálu ProNáladu.cz má pouze informační a zábavný charakter a ohledně jeho využití neposkytujeme žádné záruky.

Každý návštěvník využívá informaci zveřejněnou na našich stránkách podle svého vlastního uvážení a také na svou vlastní odpovědnost.

ProNáladu.cz nenese žádnou odpovědnost za vaše zdraví, psychický stav a osobní rozhodnutí.

Žádná z informací zveřejněných na portálu ProNáladu.cz nesmí být vykládána jako poskytnutí lékařské konzultace nebo jako pokus jakýmkoli způsobem provádět zdravotnickou, psychologickou, právní či jakoukoli jinou odbornou praxi.

K řešení konkrétních otázek týkajících se vašeho zdraví, psychického stavu a způsobu života doporučujeme obrátit se se žádostí o konzultaci na odborníky v konkrétních oborech.