Mentální detoxikace během 7 dní

Mnohem častěji přemýšlíme o dietě fyzické nežli o mentální. Ačkoli právě ta druhá je více důležitá. Proč? Když dokážete mozek zbavit všemožné nečistoty a nepořádku, dokážete také přijímat daleko efektivnější rozhodnutí, a to i v oblasti zdravého životního způsobu.

Dalo by se říci, že myšlenky jsou pro mozek potravou. Mentální detoxikace spočívá v omezení myšlenek vyvolávajících negativní emoce a jejich nahrazení jinými, evokujícími pocity klidu a míru.

Funkce těla je založena na výživě, kterou ho zásobujeme. Rozum se v tomhle nijak zvlášť neodlišuje. Prakticky všechno v životě je podmíněno navyklým způsobem myšlení. To, co jste si mysleli a jak jste smýšleli v minulosti, vás přivedlo tam, kde se nacházíte dnes.

Dieta znamená tento režim: po celých sedm dní budete velmi pečlivě vybírat své myšlenky. Budete se zdržovat negativního myšlení i kdyby vás to k němu hodně táhlo a měli jste proto spoustu důvodů. Pokud jste na tuto výzvu připraveni, čtěte dál.

Tři pravidla

Abyste se mohli popasovat se svojí sedmidenní výzvou, musíte se držet tří pravidel.

Pravidlo první

Po sedm dní nesmíte žít negativními myšlenkami a emocemi. Mezi ně patří:

 1. Myšlenky, které vás nutí se zlobit nebo způsobí, že ztratíte náladu.
 2. Myšlenky, které ve vás probouzejí žárlivost.
 3. Myšlenky vyvolávající ve vás napětí a neklid.
 4. Myšlenky, které vás vedou k sebepodceňování a ztrátě sebedůvěry.
 5. Myšlenky, způsobující vám smutek a stavy zoufalství.
 6. Negativní myšlenky o sobě, o někom jiném či o okolnostech, ve kterých se nacházíte.
 7. Myšlenky naplněné lítostí nad minulostí či obavami z budoucnosti.


Negativní myšlení znamená, že žijete myšlenkami na neúspěch či neúspěchy, zklamání a nepříjemnosti; znamená jakoukoli kritickou nebo žárlivou myšlenku, hněv a odsuzování jiných, případně i sebe sama a znamená i každé pomyšlení na nemoci nebo nějaké nešťastné náhody. Jednoduše řečeno, je to jakékoli omezování nebo pesimistické smýšlení.

Všimněte si, že pravidlo nespočívá v tom, že nesmíte mít negativní myšlenky nebo emoce, ale v tom, že jimi nebude žít. Člověk těžko může zabránit každé první myšlence, která se mu vylíhne v hlavě. Dokáže však a také má ovládat myšlenku druhou, třetí a další, které následují. Těm musí zabránit.

Pravidlo druhé

Když se přichytíte při negativní myšlence, musíte pozornost okamžitě přenést na něco jiného. Můžete to udělat jedním z následujících způsobů:

 • Říci si «STOP», abyste přetrhli rozvíjející se řetězec myšlenek a asociací.
 • Přiznat si, že máte negativní myšlenky a nechat je plout svým vědomím jako oblaky po nebi. Prostě je nechte plynout.
 • Upnout pozornost na něco jiného. Můžete si číst, pustit se do cvičení, luštit křížovku nebo zkusit nějaký rébus, jít se projít s optimisticky naladěným kamarádem, pustit si hudbu nebo si zazpívat.
 • Změnit svůj úhel pohledu. Zeptejte se sami sebe: «A je to vůbec pravda?». Nebo: «Není ještě jiný způsob, jak tohle vyložit?».
 • Zapojte režim řešení problému. Pokud se objeví negativní myšlenka, přijměte opatření nezbytná k odstranění příčiny jejího vzniku.
 • Na každé situaci hledejte pět pozitivních věcí.

Pravidlo třetí

Nenadávejte si, když se vám nedaří rychle převést myšlenky jiným směrem a uvíznete v kruhu negativity. Snažte se prostě soustředit myšlenky na nějakou jinou pozitivní věc, která má větší význam nebo přitažlivost. Uvědomte si, že když jde o změnu návyku, mozek vámi manipuluje. To je naprosto normální. Bude vás chtít takříkajíc podfouknout a vytvářet iluze. S tím musíte počítat.

Čtyři rady

Tady jsou čtyři rady, které vám pomohou úspěšně zvládnout a dokončit svoji sedmidenní mentální detoxikaci.

Stanovte si jasně svůj záměr

Začínejte tak každé ráno. Jasně si zformulujte úmysl ovládat po celý den vlastní negativní myšlení. Říkejte a ještě lépe – zapisujte si každé ráno následující věty:

 • Dnes budu po celý den pozorně sledovat, na co myslím.
 • Dnes si budu dovolovat jenom kladné myšlenky.
 • Dnes budu neustále zpochybňovat každou negativní myšlenku, která mě napadne a okamžitě ji nahradím nějakou kladnou.
 • Dnes, kdykoli mi zčne dělat starosti nějaký problém, okamžitě převedu pozornost na možnosti jeho řešení.

Meditujte

Meditace vám umožní oddělit pozornost a myšlenky. Když své myšlenky dokážete pozorovat, máůžete si klást následující otázky:

 • Jsou toyhle myšlenky správné?
 • Jsou pro mě tyhle myšlenky užitečné?
 • Vybral jsem si tyhle myšlenky vědomě?
 • Které myšlenky naplňují moji mysl klidem a radostí?


Využívejte afirmací

Říkejte si následující:

 • Dokážu si vědomě vybrat nač myslet.
 • Mé myšlenky mě neovládají. To já ovládám své myšlenky.
 • Dokážu změnit to, nač myslím, a to ve kterémkoli okamžiku.
 • Vždycky si dokážu správně vybrat z různých myšlenek.
 • Vybírám si takové myšlenky, které mi slouží.
 • Cvičím si mozek, aby si dokázal zvolit jiný směr, když mě začínají napadat negativní myšlenky.
 • Možná, že neovládám hned první myšlenku, která mě napadne, dokážu však ovládat každou další.
 • Postupně svůj mozek přeprogramuji tak, aby začal uvažovat více pozitivně.

Naplňujte svou mysl pozitivitou

Výborným způsobem, jak během tohoto týdne dosáhnout vskutku výrazného úspěchu, je věnovat každé ráno jednu až pět minut na čtení nebo shlédnutí něčeho inspirujícího, motivujícího. Může to být:

 • Čtení inspirujících citátů.
 • Shlédnutí motivačního videa na Youtube.
 • Poslech nějakého podcastu.
 • Pokud jste věřící, pak četba Bible nebo jiného svatého textu.

Přijměte tuhle výzvu. Nepotřebujete žádnou zvláštní výbavu nebo zařízení, stačí přání a uvědomělý přístup k životu. První výsledky postřehnete už za pár dní. Uvědomíte si, že sledovat své myšlenky a věnovat jim pozornost má smysl ne jenom jeden týden, ale každý den.

=========
Žádné smlouvy s ďáblem. 16 důležitých věcí, kterým mě naučila klinická deprese.
8 neklidných myšlenek, které nám nedovolí být šťastní