Když prokazujete dobro, sami žádné nečekejte. 8 zlatých pravidel.

Lidský život je skrz naskrz prošpikován mezilidskými vztahy, což je jistě krásné. Přátelská podpora, úcta a láska směřující k nám od jiných lidí jsou nám nejenom oporou v těžkých životních situacích, ale jsou také neměnným atributem úspěchu a štěstí.

Abychom však s okolím udrželi dobré vztahy, je třeba dodržovat jistá pravidla vzájemného styku. Podívejte se na osm zlatých pravidel, jejichž dodržování se více než vyplatí.

1. Nehromaďte v sobě pocity ublíženosti a křivdy, přišlo by vám to draho.

Naučit se odpouštět je nezbytná věc. Ani ne tak kvůli tomu druhému, jako kvůli nám samotným. Přitom se nutně nemusíte s tím, kdo vám ublížil, dále stýkat.

2. Nehněvejte se na děti, že vás nechápou.

Aby člověk něco pochopil, musí ujít určitou životní cestu. Je mezi vámi velký časový odstup. Tak to bylo a tak to bude. Problémy otců a dětí jsou problémy věčné.

3. Když prokazujete dobro, žádné nečekejte.

Nečekejte, že vás okolí bude milovat a vážit si vás. Naučte se mít potěšení z toho, že vy jste ten, kdo dává a prokazujte dobro, když vám to káže vaše srdce, ne když vás k tomu někdo nutí.

«Šťastný je ten, kdo nic neočekává, neboť nebude nikdy zklamán». Alexander Pope

4. Nekritizujte!

«Kritika je neužitečná, protože nutí člověka, aby se bránil a hájil se. Je nebezpečná, protože se dotýká pocitu vlastní důležitosti a vyvolává pocity křivdy“. Dale Carnegie

5. Nehádejte se

Stejně nikomu nic nedokážete. Každý trvá na tom svém. Stejně vás ten druhý nemůže pochopit, protože má jinou životní zkušenost nežli vy.

«Na světě existuje jeden jediný způsob jak vyhrát v hádce – vyhnout se jí». Dale Carnegie

6. Nevnucujte lidem kolem sebe svou minulost, pokud vás o to nežádali.

Jakékoli vnucované jednání včetně lásky je agresí.

7. Když hodnotíte chování někoho jiného, snažte se brát v potaz situaci i okolnosti.

Naše celková kladná představa o vlastním «Já» je v mnohém umožněna tím, že zatím co sami sobě dokážeme odpustit nepřístojné chování s poukazem na zapeklitou situaci a okolnosti, druhému nic neodpustíme a jeho celkový obraz si tvoříme na základě jedné konkrétní situace a určitých okolností.

8. Nevyžadujte a neočekávejte, že se jiní s vámi shodnou.

Existují různé «druhy» lidí, které se vyznačují různými úrovněmi vědomí a sebevědomí. Tyto rozdíly mezi různými druhy lidí jsou stejné jako rozdíly mezi různými druhy zvířat – mravencem, slonem, opicí atd. Avšak i mezi lidmi jednoho a téhož «druhu» jsou individuální rozdíly. Nemá proto smysl divit se nesouladu myšlenek, neshodě v názorech, jednání, motivech a hodnotách. Snažte se lidi brát takové, jací jsou.

=========
Ať už jste si prо sebe přáli cokoli, dejte to někomu jinému
3 důležitá pravidla, která vás nikdo nenaučil