Jak zacházet s negativními emocemi kolegů v práci

negativ-big

Negativní emoce lidé ostatním předvádějí různými způsoby. Pokusíme se vám poradit, jak zacházet s negativními emocemi kolegů v práci.

1. Zdroj negativity.

Nejprve je třeba přesně určit, kdo z kolegů je zdrojem negativních emocí v týmu. Jejich projevy nesmíte ignorovat, zejména pokud se záporně odrážejí na vztazích mezi spolupracovníky nebo dokonce na práci s klienty.

2. Zjistěte, co negativní emoce vyvolává.

Příčinou vzniku a projevů záporných emocí mohou být jakékoli osobní starosti, stresové situace, strach ze ztráty zaměstnání, stagnace kariérního růstu, neporozumění uvnitř týmu. Snažte se přimět takového člověka k rozhovoru a nevtíravě mu nabídnout pomoc. Nejdůležitější je přesné stanovení příčin negtivity.

3. Pomoc kolegovi.

Je třeba kolegovi pomoci dát se dohromady a naučit se držet své emoce pod kontrolou. Přesvědčte ho, že pro něj samotného je velmi důležité, aby se začal chovat jinak. Odreagování na účet kolegů mu východisko ze situace neposkytne. Žádný z jeho problémů neomlouvá negativní chování ke spolupracovníkům.

4. Změňte své chování k dotyčnému.

Jistěže každý člověk má nést odpovědnost za vlastní činy. Pokud jste ovšem pochopili, že kolega zkrátka neví, jak se má správně chovat k jiným a jak udržet emoce pod kontrolou, vynasnažte se změnit své vlastní chování k němu, vyjděte mu vstříc a pomozte mu. Požádejte ostatní, aby zaujali k viníkovi negativních vln v kolektivu shovívavější postoj, dokud obtížné období jeho života neskončí. Snažte se ho pravidelně povzbudit několika vlídnými slovy.

5. Více pozitivity.

Staňte se nakažlivým příkladem kladného jednání, pozitivního myšlení. Vaše dobrá nálada určitě ovlivní kolegy, včetně toho z nich, který je zdrojem negativních emocí.

=========
Jak nevstřebávat cizí negativitu
7 rad, jak se neutopit v negativním myšlení