Jak poznat, že někdo si své problémy řeší na váš účet

6-manipulace

Citoví manipulátoři se vynikajícím způsobem maskují jako obyčejní lidé: nemálo jich je mezi našimi známými, přáteli a dokonce i nejbližšími příbuznými. Jestliže však někteří se k manipulaci uchylují jen málokdy a často i nevědomě, jiní ji rozvinuli do hotové vědy a dovedně od okolí dosahují právě toho, co potřebují.

6 signálů, že máte co do činění s manipulátorem:

 1. Trpíte stálým pocitem viny

Plnohodnotné jsou pouze takové vztahy, v nichž partneři, přátelé nebo kolegové spolu jednají jako rovný s rovným. Jednou z nejvyšších hodnot každého vztahu je právě to, že jeden druhému přináší jistotu, podporují se, pomáhají si ve složitých situacích. Jestliže však po jednání s nějakým člověkem pravidelně cítíte vinu, není pochyb o tom, že jde o manipulátora, který vás využívá ke svým cílům.

Umění vnukat lidem okolo jistotu, že jsou vinni nebo něco dlužni, si někteří jedinci osvojí už v raném dětství. Pozoruhodné je, že příčinou, pro niž vám mohou sugerovat pocit viny, může být stejně tak nějaké vaše jednání, jako jeho absence. Neutěšovali jste známého-manipulátora, když demonstrativně trpěl: dá vám znát, že máte tvrdé srdce. Pokoušeli jste se ho utěšit: dá vám najevo, že jste nevolili vhodná slova a opět budete provinilou stranou. Jako prostředek manipulace se hodí doslova vše. Když jednáte s manipulátorem, nedokážete se zkrátka chovat tak, abyste se nevystavili jeho útoku.

2. Je vám vnucována pomoc

Citoví manipulátoři se často tváří jako účastní posluchači, vždy připravení vás vyslechnout, jako přátelé, kteří vám chtějí pomoci. Jak by ne, vždyť otevřete-li se před takovým člověkem, ukazujete mu svá zranitelná místa. V budoucnu se mu ta informace jistě hodí…

Velmi často je manipulátorovo účastenství pouhou záminkou k tomu, aby na vás naložil úkoly, které jsou pro něho důležité: vyslechne vaše nářky na ten či onen nezdar a hned vás zatíží půlhodinovou stížností na vlastní život; poskytne vám službu, která ho nestála žádný čas ani úsilí a okamžitě po vás žádá závažnou pomoc. Pokud odmítnete, přejde k bodu 1 a dá vám znát, že jste nespolehlivý člověk bez srdce.

«Cože, ty neochutnáš moučník?! A já ho dělala kvůli tobě!» A my poslušně nastavíme talířek, i když jsme se celý den poctivě omezovali v jídle. Neznáte snad tu situaci?

3. Nedokážete se na ničem domluvit

Manipulátoři ustavičně mění pravidla hry: každá poctivě dodržovaná dohoda je totiž krokem k čestnosti a rovnosti, a to nemohou v žádném případě připustit. Proto je oblíbenou taktikou manipulátorů neustálé pozměňování pravidel, na jejichž základě, jak se původně zdálo, jste dospěli k nějaké domluvě. Pak se tváří, že o ničem podobném se s vámi nedomlouvali.

Kromě toho jsou skutečnými experty na to, jak vidět svět pouze z vlastního hlediska a svému obrazu reality přizpůsobovat veškeré události. Dokážou vás v rozmluvě urazit a tvrdit, že to vy jste urazili je, a jako první! Jsou schopni se vůči vám dopustit odporného podrazu, který vás skutečně zraní, ale tvrdit budou, že jste je k tomu vyprovokovali. Citový manipulátor si vás neváží a je ochoten k jakékoli lži, jen aby dokázal, že má pravdu.

4. Za vašimi zády probíhá nepochopitelná hra

Ti, kdo se vás pokoušejí řídit, musejí větší část svých manipulátorských praktik před vámi skrývat. Proto tak rádi do své hry zatahují jiné lidi: reprodukují vám například ostrá slova někoho jiného; slova, která nikdy nevyslovil. Nebo naopak za vašimi zády šíří pomluvy o vás.

5. Nutí vás přehrávat cizí emoce

Citoví manipulátoři lpějí sami na sobě: je-li špatně jim, musejí plakat všichni kolem. Mají-li úspěch, všichni s nimi musejí skákat radostí.

Nutit jiné, aby přehrával jejich vlastní emoce, je součástí jejich komfortu: jsou zvyklí brát jiné lidi jako prostředí k sebeprosazování.

Jistěže existují vážné situace, kdy přizpůsobit se emocionálnímu stavu druhého od nás vyžaduje základní lidská slušnost. Takové situace jsou však spíše výjimečné. Máme-li neustále vycházet vstříc něčímu nastavení, je to zneklidňující příznak.

6. Ve vašich stycích je pozorovatelná „záporná emoční bilance“

V mezinárodním obchodě je zápornou bilancí nazýván stav, kdy stát od jiných zemí více nakupuje, než prodává. V nerovnoprávném vztahu s nějakým člověkem bude saldo emoční bilance vždycky ve váš neprospěch: jakákoli společná činnost povede k jeho zdaru a vaší prohře. To je neklamný příznak, že vztah s tímto člověkem vám nepřináší to hlavní: jistotu, že vztahem získáváte oba dva. Zároveň to signalizuje, že váš vztah se vyčerpal.

I. Nosyrev

=========
10 typů toxických lidí
Proč nemá cenu chtít se zalíbit všem