13 životních překážek

13prekazek-big

Každému z nás pořád něco překáží. Něco se nám staví do cesty k cíli, přesněji řečeno, do cesty za štěstím. Není snadné žít tímto dnem, svou přítomností, dneškem.

Mnoho lidí usiluje o něco vyššího, chtějí se stát lepším člověkem a zbavit se chyb. To je ovšem dost bolestivý proces. Vezměme si třeba umění odpustit. Když odpouštíme, zbavujeme se něčeho nepěkného z minulosti, uleví se nám, my sami tím obrovsky získáme. Přesto jsou lidé, kteří nejsou schopni odpustit třeba i pět let a jiní i mnohem déle. Člověk na sobě musí ustavičně pracovat, neskládat ruce do klína. A neztrácet čas s věcmi, u nichž je zcela jasné, že zbavit se jich nám přinese úlevu, poskytne nový čas, prostor i energii.

Pojďme se podívat na 13 takových věcí, kterých bychom se měli zbavit, abychom se dočkali touženého pocitu štěstí a svobody.

1. Zbavte se potřeby vždycky dokázat svou pravdu

Je mezi námi dost lidí, kteří i za cenu přerušení dobrých vztahů, způsobení bolesti a vyvolání stresu se nedokážou smířit s tím, že by snad přijali něčí názor. Věřte, nestojí to za to.

2. Nemusíte všechno kontrolovat

Nemusíte ustavičně kontrolovat všechno, co se vám děje: situace, události, lidi atd. Ať už jsou to příbuzní nebo vaši blízcí, kolegové nebo lidé na ulici – nechte prostě lidi být, ať jsou, jací doopravdy jsou, po svém.

3. Zbavte se potřeby někoho obviňovat

Obviňovat jiné z toho, co máte nebo nemáte, za to, co cítíte nebo necítíte, je nesmysl. Přestaňte rozptylovat energii zbůhdarma do prostoru a přijměte plnou odpovědnost za svůj život.

4. Přestaňte odsuzovat sami sebe

Mnoho lidí si škodí čistě tím, že nechají negativní myšlenky a emoce, aby ovládly jejich život. Nevěřte všemu, co vám našeptává logicky uvažující mysl. Jste lepší a schopnější, než si myslíte.

5. Přestaňte si stěžovat

Máte potřebu neustále si stěžovat na spoustu věcí: na lidi, situace, události, které způsobily, že jste nešťastní, smutní, sklíčení? Ve skutečnosti však vás nikdo nemůže učinit nešťastným, a žádná situace vás nemůže jen tak rozhořčit. Není to situace, co ve vás budí ty či jiné city. Vaše reakce na situaci vychází z vašeho vnitřního naladění.

6. Zřekněte se kritiky

Přestaňte klritizovat lidi, kteří jsou jiní než vy, a události, které nenaplňují vaše očekávání. Každý je jiný.

7. Nechtějte udělat na druhé dojem

Přestaňte se snažit změnit se v někoho jiného. Buďte tím, kým jste. Sejměte masku a zamilujte si své vlastní Já.

8. Neprotivte se změnám

Změny jsou normální, máme-li se pohnout z bodu A do bodu B, beze změn to nepůjde. Pomáhají nám měnit k lepšímu život svůj i životy ostatních lidí.


9. Nenálepkujte

Přestaňte nálepkovat lidi a události, o kterých nic nevíte, nebo kterým zkrátka nerozumíte. Naučte se otevírajt se něčemu novému.

10. Už dost minulosti

To nebývá snadné. Zvláště pokud minulost se nám zamlouvala víc, než současnost a z budoucnosti máme obavy. Nedá se ale nic dělat, musíte se s mířit se skutečností, že všechno, co máte, je přítomnost.

11. Zbavte se obav

Strach je pouhá iluze, neexistuje – to vy sami jste ho vytvořili. Je to čistě věc vaší mysli. Zklidnětete své nitro a věci si sednou na svá místa.

12. Přestaňte se omlouvat

Omluvy pošlete do důchodu. Nejčastější překážkou, kterou sami sobě stavíme do cesty, jsou právě věčné omluvy.

13. Nežijte vlastní život podle očekávání někoho jiného

Až příliš mnoho lidí žije životem, který ve skutečnosti není jejich vlastní, žijí v souladu s tím, co pro ně jiní lidé pokládají za dobré. Dělají to, co od nich očekávají rodiče, přátelé, učitelé, vláda a společnost. Ignorují svůj vnitřní hlas, své vlastní vnitřní volání. Jsou tak zaujati realizací očekávání jiných lidí, že ztrácejí nad vlastním životem jakoukoli kontrolu. Zapomínají, co jim přináší štěstí, co vlastně oni sami ve skutečnosti chtějí… a nakonec zapomínají i sami na sebe.

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
Podvědomí věří tomu, co říkáte
Pohybujte se ve vlastním rytmu