zastava-naruby

Zástava naruby

Co je to zástava? Věc, ponechaná jako záruka, často za nějaký dluh. Co tedy myslíme zástavou naruby? Když si...